Wettelijke bepalingen

Gebruik van informatie op de website www.intratone.nl

Cogelec S.A. biedt op deze website informatie en producten aan die aan de onderstaande algemene voorwaarden zijn onderworpen. Leest u alstublieft deze bepalingen en voorwaarden voor de website en het gebruik ervan. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u impliciet akkoord met deze algemene voorwaarden en stemt u in om u er zich aan te houden.

Cogelec S.A. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en bepalingen, evenals de producten en diensten die op deze site worden vermeld, te wijzigen wanneer Cogelec S.A. dit wil, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving. Cogelec S.A. kan de informatie en gegevens op deze site zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

De informatie en gegevens op deze site zijn informatie en gegevens van algemene aard en hebben geen contractuele waarde.

Cogelec S.A. behoudt zich het recht voor om alle beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken indien deze voorwaarden niet worden nageleefd. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend worden voorbehouden.

Copyright

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Met uitzondering van specifieke toestemming mag geen enkel onderdeel van deze website worden verspreid of gekopieerd, met welk middel of in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cogelec S.A.

Ontwerp: Cogelec S.A.
Copyright: Copyright © Intratone, 2011.
Alle rechten voorbehouden. Kopiëren niet toegestaan.

 

Gegevensbescherming

Wij willen u erop attent maken dat de informatie die u verstrekt, voornamelijk via de formulieren op deze website, ons in staat stelt om uw verzoeken te beantwoorden en dat deze alleen is bedoeld voor Cogelec S.A., als verantwoordelijke voor de gegevens, voor administratieve en commerciële doeleinden. In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt u over het recht op toegang, correctie, wijziging en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben.
U kunt uw recht op toegang, correctie, wijziging en verwijdering uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen via het volgende adres: Cogelec S.A.S., Maunit ZI, 370 rue de Maunit, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE.

 

Intellectueel eigendom en auteursrechten

Cogelec S.A. maakt de gebruikers van deze website erop attent dat de meeste informatie en gegevens die op de website worden weergegeven worden beschermd door de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Daarom informeert Cogelec S.A. voornamelijk gebruikers dat het handelsmerk Intratone en alle handelsmerken die op deze site worden vermeld geregistreerde handelsmerken zijn en dat de foto’s die op deze site worden weergegeven auteursrechtelijk zijn beschermd.
De zodanig beschermde informatie en gegevens op deze website zijn het eigendom van Cogelec S.A. of van derden die toestemming hebben verleend aan Cogelec S.A. om ze te exploiteren. Elke volledige of gedeeltelijke weergave, kopie, gebruik, aanpassing of wijziging, evenals elke exploitatie, zelfs gedeeltelijk, van deze informatie en gegevens is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Cogelec S.A. Als dit verbod niet wordt nageleefd, kan de gebruiker van deze website burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, voornamelijk op grond van de bepalingen van artikel L335-2 van het Wetboek van Intellectueel Eigendom met betrekking tot vervalsing, met een bestraffing van drie jaar gevangenisstraf en 300.000 euro boete.

 

Informatie over de uitgever

Cogelec S.A.​
ZI de Maunit, 370 rue de Maunit – 85290 MORTAGNE SUR SEVRE
S.A. met een kapitaal van  4.004.121,60 euro
RCS La Roche-sur-Yon B 433 034 782
Intracommunautair identificatienummer: FR42 433 034 782
Telefoonnummer: 02 51 65 05 79
E-mail: info@cogelec.fr

Hoofdredacteur:
Roger Leclerc, Algemeen directeur

Redactieverantwoordelijke:
Valérie Morio, Hoofd communicatie

Toepasselijk recht
Het Franse recht is van toepassing op de website www.intratone.nl en deze algemene voorwaarden.

 

Aansprakelijkheidsgrenzen

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de website www.intratone.nl. Het bedrijf Cogelec S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financieel verlies als gevolg van toegang tot en het gebruik van deze website of gelinkte websites door de gebruiker.

Hoewel Cogelec S.A. ernaar streeft om op deze website uitsluitend nauwkeurige informatie te verstrekken, kan bepaalde informatie technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De inhoud van het materiaal dat op deze website wordt gepubliceerd, wordt op de publicatiedatum verondersteld actueel en nauwkeurig te zijn. Cogelec neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie. Cogelec S.A. behoudt zich het recht voor om de vermelde diensten of producten te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Voor meer actuele en volledige documentatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Cogelec S.A. Producten of diensten die niet door Cogelec worden aangeboden, worden hier alleen ter informatie vermeld. Deze vermeldingen dienen op geen enkele wijze als ondersteuning of aanbeveling.

Alle informatie, software, producten en diensten worden “in hun toestand” op deze website verstrekt, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, wettelijk of op andere wijze. Cogelec S.A. verwerpt alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, non-vervalsing, of tijdens de verkoop, het gebruik of commerciële praktijken.

Sommige jurisdicties verbieden de uitsluiting van impliciete garanties, waardoor de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Gebruik van de software

De software en bijbehorende documentatie die van deze site kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermde producties van Cogelec S.A. Het gebruik van de software wordt beheerst door de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die op dergelijke software van toepassing is. Als bij een download geen licentieovereenkomst wordt geleverd, wordt deze beheerst door de voorwaarden van de licentieovereenkomst van het oorspronkelijke product die door deze download wordt geactualiseerd. U mag geen software gebruiken, downloaden of installeren als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

Links naar websites van derden

Het bedrijf Cogelec S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere websites, en meer algemeen naar alle bronnen op Internet die op deze website worden gebruikt.

Deze website kan links naar nuttige of informatieve websites van derden bevatten. Cogelec S.A. stemt niet in met en doet geen uitspraken over websites van derden. De invoeging van links impliceert ook geen dergelijke instemming. Als u op deze links klikt, verlaat u deze website. Cogelec S.A. is niet verantwoordelijk voor webcasts of andere ontvangen verspreidingsmiddelen van websites van derden. Cogelec S.A. heeft geen controle over deze sites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, de links die zij aanbieden, wijzigingen of updates van deze sites of hun privacypraktijken die kunnen verschillen van die van Cogelec S.A. De persoonlijke gegevens die u eventueel op deze websites van derden publiceert vallen niet onder het privacybeleid van Cogelec S.A. Cogelec S.A. beveelt aan het privacybeleid van elk bedrijf te raadplegen voordat u er persoonlijke gegevens aan verstrekt.

Links naar de website www.intratone.nl

De links naar andere sites dienen alleen ter informatie en Cogelec SA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor toegang tot of de inhoud van de websites die naar deze website linken of die via een link toegankelijk zijn op deze website.

De links worden bij voorkeur toegekend aan websites waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van Cogelec S.A. en waarvoor Cogelec S.A. zich het recht voorbehoudt om zonder kennisgeving een nieuw linkverzoek te weigeren. Het gebruik van een hyperlink naar de site www.intratone.nl is alleen toegestaan met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van France Telecom.